دوره های آموزشی

با دوره های آموزشی گروه کیمیا وردپرس همیشه به روز و آپدیت باشید...

دوره آموزش 0 تا 100 وردپرس + هدیه ویژه

» در این دوره آموزشی (مجازی) سعی شده بصورت کامل تمامی بخش های وردپرس فارسی از راه اندازی و مدیریت محتوا در وب سایت های وردپرسی آموزش داده شود...

» همچنین به همراه این دوره یک هدیه بسیار ویژه هم به دانشجویان دوره تقدیم میشود.